Oferta tytułowa Usługi Kontakt


Przeczytaj fragment

Promocja książki

Zebrał i opracował: Ks. Tadeusz Borutka

Ks. Karol Wojtyła
„Z waszą ziemią związany byłem od dzieciństwa...” (tom I)

Ks. kard. Karol Wojtyła
„Tylko Chrystus zaspokaja nasze pragnienie prawdy, piękna i szczęścia” (tom II)

Ks. kard. Karol Wojtyła
„Życzę błogosławieństwa Bożego we wszystkim i dla wszystkich” (tom III)

Jan Paweł II
„Być człowiekiem sumienia” (tom IV)

Pragniemy uchronić od zapomnienia wszystkie słowa i czyny naszego wielkiego Rodaka. Niech będą one natchnieniem do czynienia dobra przez przedstawicieli przyszłych pokoleń Polaków. Niech nasi potomkowie wczytują się w to, kim był i co dla nas zrobił ks. Karol Wojtyła. Mamy bowiem świadomość, że na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia ten Święty Człowiek przebywał pośród nas, spotykał się i modlił się z nami, przemawiał do nas. Był Świętym na miarę naszych czasów! Przygotowując do druku niniejsze czterotomowe opracowanie, pragnęliśmy wyrazić Mu wielką wdzięczność za wszelkie dobro, jakie wyświadczył naszemu partykularnemu Kościołowi.

Ks. Tadeusz Borutka (Wprowadzenie)

Dobrze się więc stało, że ks. prof. Tadeusz Borutka podjął inicjatywę zgromadzenia materiałów związanych z osobą ks. Karola Wojtyły. Dotarł do nich dzięki życzliwości wielu ludzi dobrej woli. Nie tylko je zgromadził, usystematyzował, ale przygotował je do druku. Ilość materiałów nie pozwoliła na zamknięcie ich wszystkich w jednym tomie, trzeba było podzielić całość na cztery części. W ten oto sposób powstało czterotomowe dzieło przedstawiające następujące zagadnienia: Ks. Karol Wojtyła: „Z waszą ziemią związany byłem od dzieciństwa...”. Związki rodzinne, turystyczne i pastoralne z diecezją bielsko-żywiecką (t. I); Ks. kard. Karol Wojtyła: „Tylko Chrystus zaspokaja nasze pragnienie prawdy, piękna i szczęścia”. Kazania i przemówienia (t. II); Ks. kard. Karol Wojtyła: „Życzę błogosławieństwa Bożego we wszystkim i dla wszystkich”. Protokoły powizytacyjne i inne dokumenty (t. III); Jan Paweł II: „Być człowiekiem sumienia”. Przemówienia wygłoszone podczas pielgrzymki do diecezji i inne teksty Papieża (t. IV).

Ks. bp Tadeusz Rakoczy (Przedmowa)

O osobistych związkach z diecezją bielsko-żywiecką Ojciec Święty mówił kilka razy podczas pielgrzymki w dniu 22 maja 1995 r. W Bielsku-Białej przypomniał bielszczanom: „Z waszym miastem związany byłem od wczesnego dzieciństwa, gdyż w Bielsku-Białej urodził się mój ojciec, tutaj w okolicy mieszkali moi krewni, a w bielskim szpitalu pracował mój starszy brat – lekarz i tam też zmarł, służąc chorym. Potem doszły związki innego rodzaju, wynikające z mojej posługi biskupiej…”.
W Skoczowie w tym samym dniu wyznał: „oglądam raz jeszcze jako Biskup Rzymu tę piękną Ziemię Śląską, którą nieraz dane mi było nawiedzać w mojej młodości, a później jako kapłanowi i Biskupowi. Wpisana jest w nią także historia mojej rodziny, zwłaszcza mojego ojca i starszego brata”.
Jan Paweł II czuł się także związany z Żywcem i jego okolicami, które odwiedzał wielokrotnie w dzieciństwie, a potem jako kapłan i arcybiskup krakowski.

Ks. Tadeusz Borutka (Wprowadzenie)

format 160X230 mm
wydanie czterotomowe
ISBN 978-83-89675-43-9
cena 130 zł

Formularz zamówienia

Zamknij okno


Copyright ©
Wydawnictwo »CZUWAJMY«
All rights reserved.
Prowadzenie strony: dkorczak.eu