Oferta tytułowa Usługi Kontakt


Ks. Tadeusz Borutka
SPOŁECZNE NAUCZANIE KOŚCIOŁA
Teoria i zastosowanie. Podręcznik dla studentów teologii

Społeczne nauczanie Kościoła przedstawione zostało w jedenastu rozdziałach. W pierwszym rozdziale zawarto materiały propedeutyczne omawiające istotę katolickiej nauki społecznej. W drugim omówiono wrażliwość Kościoła na sprawy społeczne, zaś w trzecim przedstawiono historyczny rozwój doktryny. Dwa następne poświęcono podstawom etyczno-społecznym i teologiczno-moralnym stanowiącym fundament tegoż nauczania. W społecznym nauczaniu Kościoła występuje także wielość rodzajów życia społecznego, wynikających z natury i doświadczenia ludzkości, a więc instytucji społecznych owych utrwalonych, określonych sposobów działania, otwartych na stosowanie i funkcjonowanie w nich zasad, oczywiście konkretyzowanych zgodnie z warunkami historyczno-cywilizacyjnymi. Stąd zrodziła się potrzeba ich przedstawienia i omówienia w kolejnym rozdziale.
Skoro życie społeczne najpełniej realizuje się poprzez trzy podstawowe jego płaszczyzny, jakimi są: polityka, ekonomia i kultura, to zaistniała potrzeba omówienia najważniejszych zagadnień związanych z życiem politycznym, ekonomicznym i kulturowym. Mając na uwadze większą potrzebę zaangażowania się ludzi świeckich w ewangelizację we współczesnym świecie, podjęto także temat apostolatu społecznego. W rozdziale poświęconym temu zagadnieniu starano się pokazać, że czymś innym jest zaangażowanie w doczesność, którą traktujemy jako środek na drodze do wieczności, czymś innym zaś uczynienie z doczesności celu ostatecznego człowieka. Ponieważ w społecznym nauczaniu Kościoła uobecnia się sfera programowa, wychowawcza, obejmująca rezultaty i sposoby działania, do których należą sprawności, czyli cnoty, które wymagają wychowania i ćwiczenia, w ostatnim rozdziale podjęto wymiar wychowawczy i pastoralny społecznego nauczania Kościoła.

format B5
s. 380
ISBN 83-89675-04-8
cena 20 zł

Formularz zamówienia

Zamknij okno


Copyright ©
Wydawnictwo »CZUWAJMY«
All rights reserved.
Prowadzenie strony: dkorczak.eu