Oferta tytułowa Usługi Kontakt


Ks. Tadeusz Borutka
SPOWIEDNIK
wobec problemów społecznych

Książka ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Prezentuje zarówno teologię człowieka jako istoty społecznej wraz z jej prawami i obowiązkami, jak i możliwości naruszenia tych praw i niedopełnienia obowiązków; możliwości często nie dostrzegane, nie będące przedmiotem świadomej i rzetelnej refleksji „statystycznego" katolika. Te właśnie możliwości Autor ukazuje spowiednikom, zachęcając ich do pytania o nie w konfesjonale.

(Z recenzji „Homo Dei” nr 3/2007)

format A5
ISBN 978-83-89675-30-7
cena 10 zł

Formularz zamówienia

Zamknij okno


Copyright ©
Wydawnictwo »CZUWAJMY«
All rights reserved.
Prowadzenie strony: dkorczak.eu