WYDAWNICTWO »CZUWAJMY«
Zakład Poligraficzny
ul. Ks. Mariana Pałęgi 41, 32-091 MICHAŁOWICE
tel. 012 388 50 21, tel./fax 012 388 53 80
NIP 679-168-42-96

Z A M Ó W I E N I E:

Zamawiający:
Nazwa firmy/imię i nazwisko:
Adres:
(ulica i nr domu, kod, miejscowość)

Telefon kontaktowy:
NIP:

Zamawiam następujące pozycje książkowe:
Lp.TytułIliść
1.
2.
3.
4.
5.
Zamawiam następujące książki. Zamówione książki zostaną wysłane za zaliczeniem pocztowym.

Uwagi: